JAVNO ZAGOVARANJE – KAKO OSTVARITI UTICAJ NA KREIRANJE, DONOŠENJE I PROVOĐENJE JAVNIH POLITIKA?

JAVNO ZAGOVARANJE – KAKO OSTVARITI UTICAJ NA KREIRANJE, DONOŠENJE I PROVOĐENJE JAVNIH POLITIKA?

Creativo Centar doo Vas poziva na jednodnevni trening „Javno zagovaranje – kako ostvariti uticaj na kreiranje, donošenje i provođenje javnih politika?”, koji će se održati u četvrtak, 22. juna/lipnja 2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu (Ilidža) sa početkom u 10:00 sati (registracija učesnika od 09:30).

 

O TRENINGU

Želite napraviti promjenu u zajednici u kojoj živite? Donosioci odluka nemaju sluha i ne prihvataju Vaše ideje? Da li je moguće učiniti nešto po tom pitanju i uticati kako bi promjene najbolje zaživjele u praksi?

Odgovor na gore navedena pitanja leži upravo u javnom zagovaranju. Ukratko, javno zagovaranje je niz metoda i instrumenata koji se koriste da bi se ostvarila neka promjena ili zaustavio neki nepoženjan ishod.

Ovaj trening će vam pružiti znanja o svrsi javnog zagovaranja, upoznavajući vas sa javnim politikama i strategijama javnog zagovaranja. Na treningu će se diskutovati o problemima, ciljevima koje želimo postići kroz zagovaranje i taktikama koje je najbolje primijeniti u datoj situaciji. Kroz primjere iz prakse i diskusiju, učesnici će mapirati moć na konkretnim slučajevima i definisati mete zagovaranja. Trener će pojasniti različite instrumente javnog zagovaranja kao što su analize, javni događaji, medijska kampanja, pregovaranje i lobiranje, te predstaviti pozitivne primjere zagovaračkih kampanja. Učesnici će tokom treninga dobiti znanja i alate za izradu plana javne kampanje i razumjeti kako je kroz kampanju moguće uticati na javne politike.

 

CILJ TRENINGA

Cilj treninga je da učesnicima pruži znanja i približi procese u oblasti javnog zagovaranja, neophodne za izgradnju sistemskog i profesionalnog pristupa zagovaranju, koji bi trebali dovesti do uspjeha javne kampanje.

Učesnici treninga će biti provedeni kroz definisanje problema i postavljanje ciljeva zagovaračke kampanje, odabir meta i taktika, mapiranje moći, vrste javnog zagovaranja, te izradu plana kampanje i upravljanje kampanjom. Učesnici će raditi na konkretnim primjerima iz prakse i definisati probleme, ciljeve, taktike i mete zagovaranja. Konkretne metode i instrumenti koji se primjenjuju u javnom zagovaranju biće takođe obrađeni na treningu. Nakon treninga, učesnici će biti u stanju da shvate koncept javnog zagovaranja i izrade plan javne kampanje kojom žele napraviti pozitivnu promjenu u društvu.

Trening je namijenjen svima koji trenutno implementiraju zagovaračke projekte i/ili inicijative koji imaju za cilj društvenu promjenu ili uticaj na donosioce odluka – zaposlenicima, menadžerima i osobama za odnose sa jvnošću u nevladinim organizacijama/ udruženjima građana, sindikalnim organizacijama, različitim formalnim ili neformalnim interesnim grupama, međunarodnim organizacijama, zaposlenima u privatnim kompanijama, konsultanstkim agencijama, te pojedincima.

 

O TRENERU/PREDAVAČU

Adis Arapović je politolog, aktivista civilnog društva, analitičar i kritičar javnih politika i politike. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorant je u oblasti teorije političkih stranaka. Autor je dvije knjige, preko 30 objavljenih stručnih i naučnih radova, te istraživanja, analiza i studija.  Radi kao program menadžer u Centrima civilnih inicijativa (CCI), jednoj od najutjecajnijih organizacja civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Posjeduje referentan certifikat Projekt menadžera Evropske organizacije za kvalitet (EOQ), a u proteklih 10 godina uspješno je vodio preko 30 projekata i kampanja javnog zagovaranja u različitim oblastima. Takođe, certificirani je trener i konsultant, a tokom posljednjih godina radeći kao predavač na seminarima, konferencijama i trenzima obučavao je nekoliko hiljada ljudi u oblastima projekt menadžmenta, javnog zagovaranja, strateškog planiranja, analize politika, teorije izbornih sistema, teorije političkih stranaka, itd. Redovni je predavač na političkoj školi Vijeća Evrope, te političkim akademijama međunarodnih organizacija i političkih stranaka.

 

PROCEDURA ZA PRIJAVLJIVANJE

Popunjen prijavni obrazac u prilogu pošaljite na e-mail adresu: treninzi@creativocentar.ba.

Pored ovog obrasca potrebno je dostaviti skenirano Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB). U roku od 24 sata od dostavljanja prijave, dobićete predračun koji trebate uplatiti na račun Creativo Centar doo. Potvrdu o uplati potrebno je poslati mailom na e-mail adresu:treninzi@creativocentar.ba.

Originalni račun ćemo Vam uručiti na treningu.

 ROK ZA PRIJAVE: Prijave na trening i uplate se prihvataju do 20. juna/lipnja 2017.godine (utorak) do 16:00 sati.

 

CIJENA UČEŠĆA

Cijena učešća je 149 KM (bez PDV) po osobi, a za drugu osobu iz iste organizacije cijena 129 KM (bez PDV). U cijenu je uključena kotizacija, seminarski materijali, ručak i kafa/čaj na pauzama.

Radujemo se Vašem dolasku!

Javno zagovaranje - Dnevni red treninga
Title: Javno zagovaranje - Dnevni red treninga (0 click)
Caption:
Filename: javno-zagovaranje-dnevni-red-treninga.pdf
Size: 271 KB
Javno zagovaranje - PRIJAVA ZA TRENING
Title: Javno zagovaranje - PRIJAVA ZA TRENING (0 click)
Caption:
Filename: javno-zagovaranje-prijava-za-trening.docx
Size: 48 KB