KAKO DA ZAŠTITITE I PRAVILNO UTROŠITE SREDSTVA ZA PROJEKTE FINANSIRANE OD STRANE EVROPSKE UNIJE – FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE, ADMINISTRIRANJE I PRIPREMA ZA REVIZIJU PROJEKATA EU

KAKO DA ZAŠTITITE I PRAVILNO UTROŠITE SREDSTVA ZA PROJEKTE FINANSIRANE OD STRANE EVROPSKE UNIJE – FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE, ADMINISTRIRANJE I PRIPREMA ZA REVIZIJU PROJEKATA EU

 

Creativo Centar doo Vas poziva na jednodnevni trening „KAKO DA ZAŠTITITE I PRAVILNO UTROŠITE SREDSTVA ZA PROJEKTE FINANSIRANE OD STRANE EVROPSKE UNIJE – FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE, ADMINISTRIRANJE I PRIPREMA ZA REVIZIJU PROJEKATA EU” koji će se održati u utorak, 14.novembra/studenog 2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu (Ilidža) sa početkom u 9:30 sati.

 

O TRENINGU

Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini. U svojim aktivnostima Evropska unija se oslanja na različite finansijske instrumente od kojih je najsveobuhvatniji Instrument pretpristupne pomoći, odnosno IPA. Pretpristupni fondovi Evropske unije predstavljaju suštinsko ulaganje u budućnost zemalja u procesu proširenja i same Evropske unije., a otvoreni su za mnoge subjekte poput institucija vlasti (na svim nivoima), javnih institucija, nevladinih organizacija, razvojnih agencija, drugih neprofitnih  subjekata i sl.

Međutim, dobijanje sredstava i podrške za projekte koje finansira Evropska unija nije jednostavan proces. Čak i kada se obezbjedi ovakva vrsta podrške, korisnici sredstava tokom implementacije svojih projekata često prave greške zbog nepoznavanja pravila i procedura EU, a što u konačnici može dovesti do ozbiljnih sankcija od strane organa Evropske unije i neprihvatanja projektnih troškova.

Dakle, svaki implementator koji ima potpisan ugovor o donaciji finansiran od strane Evropske unije, prilikom realizacije projekata mora poštovati i primjenjivati posebne i opšte odredbe Ugovora o donaciji, pravila programa i fonda iz koga se projekat finansira, uredbe i propise Evropske unije.

Zvanični statistički podaci na nivou cijele Evropske unije, potvrđeni iskustvima zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, pokazuju da nepoznavanje i nerazumijevanje finansijsko –administrativnih pravila predstavlja čest i značajan rizik koji može dovesti do neprihvatljivosti troškova projekta, a čak dovode u pitanje i cijeli projekat.

S tim u vezi, ovaj trening   sadrži  ključne informacije  o  konkretnim  procedurama  i  modalitetima koje Evropska unija primenjuje u oblasti implementacije projekata koja uključuje upravljanje i koordinaciju aktivnosti i projektnih partnera, vođenje budžeta projekata, pripremu finansijskog dijela izvještaja i pravdanje troškova, obaveze korisnika projekta u procesu revizije, savjete i uputstva kako izbjeći najčešće greške i drugim oblastima važnim za uspešnu realizaciju projekata, a koje su sastavni deo Ugovora o donaciji.

Više o sadržaju treninga možete saznati u dnevnom redu u prilogu.

 

CILJ TRENINGA

Cilj treninga je da učesnicima pruži neophodna znanja i približi procedure o provođenju i finansijskom izvještavanju projekata po pravilima Evropske unije, upravljanu budžetom, pripremi za reviziju, najčešćim greškama i načinima da se one izbjegnu.

Učesnici će pored teoretskih znanja, kroz studije slučaja, te praktična iskustva trenera, steći znanja  kako da pravilno provedu projekat prema EU pravilima i na šta da obrate pažnju kako bi  umanjili rizike i izbjegli greške koje potencijalno mogu voditi neprihvatljvosti projektnih troškova.  Nakon treninga, učesnici će biti u stanju da shvate ulogu svih učesnika u provođenju projekta i svaki pojedinačni korak procesa i njihove zahtjeve.

Trening je namijenjen svima koji trenutno implementiraju ili su aplicirali za projekte koji su finansirani iz fondova Evropske unije – direkorima, menadžerima, finansijskim menadžerima, finansijskom i administrativnom osoblju u institucijama koje provode projekte finansirane sredstvima Evropske unije, lokalnim jedinicama vlasti,  nevladinim organizacijama/udruženjima, razvojnim agencijama, konsultanstkim agencijama, javnim preduzećima, koja očekuju skorašnje pozive za bespovratna sredstva, te pojedincima.

O TRENERU/PREDAVAČU

Bojana Slijepčević, rođena u Sarajevu, posjeduje 15 godina iskustva u planiranju, ocjenjivanu, provođenju i kontroli projekata koji koriste sredstva različitih finansijskih instrumenata Evropske Unije kao što su CARDS, PHARE, IPA i ERDF fondovi. Njene specijalnosti su grant sheme, upravljanje projektnim ciklusom i procedure javnih nabavki, kao i priprema projektnih aplikacija, greške i nepravilnosti u projektima i izgradnja kapaciteta u ovim oblastima.

Magistrirala je na vodećem italijanskom univerzitetu „La Sapienza“, u okviru programa „Upravljanje državom i humanitarni poslovi“, a tokom poslovne karijere sarađivala je, između ostalih, sa Ministarstvom spoljnih poslova i evropskih integracija u Crnoj Gori, Direkcijom za Evropske integracije, Ministarstvom finansija i trezora, regionalnim razvojnim agencijama, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, Kancelarijom za evropske integracije, Ministarstvom finansija, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama u Republici Srbiji i nizom inostranih i međunarodnih institucija i organizacija.

Bojana Slijepčević je certificirani trener, specijalizovana za obuke na teme ključnih i neophodnih elemenata finansijskih instrumenata Evropske Unije. Kao predavač, posjeduje sposobnost da sa lakoćom prenese znanje na razumljiv i neposredan način. Posvećenost i stručnost potvrđene su kroz dugi niz uspješnih obuka.

 

PROCEDURA ZA PRIJAVLJIVANJE

Popunjen prijavni obrazac u prilogu pošaljite na e-mail adresu: treninzi@creativocentar.ba

Pored ovog obrasca potrebno je dostaviti skenirano Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB). U roku od 24 sata od dostavljanja prijave, dobićete predračun koji trebate uplatiti na račun Creativo Centar doo. Potvrdu o uplati potrebno je poslati mailom na e-mail adresu:

treninzi@creativocentar.ba

Originalni račun ćemo Vam uručiti na treningu.

 

CIJENA UČEŠĆA

Cijena učešća je 149 KM (bez PDV) po osobi, a za drugu osobu iz iste organizacije cijena 129 KM (bez PDV). U cijenu je uključena kotizacija, seminarski materijali, certifikat o učešću, ručak i kafa/čaj na pauzama.

ROK ZA PRIJAVE: Prijave na trening i uplate se prihvataju do 10. novembra/studenog 2017. godine (petak) do 16:00 sati. Broj učesnika treninga je ograničen.

 

Radujemo se vašem dolasku!!!

Dnevni red - FINANSIJE I REVIZIJA PROJEKATA EU
Title: Dnevni red - FINANSIJE I REVIZIJA PROJEKATA EU (0 click)
Caption:
Filename: dnevni-red-finansije-i-revizija-projekata-eu.pdf
Size: 423 KB
PRIJAVA ZA TRENING
Title: PRIJAVA ZA TRENING (0 click)
Caption:
Filename: prijava-za-trening-2.docx
Size: 48 KB

JAVNO ZAGOVARANJE – KAKO OSTVARITI UTICAJ NA KREIRANJE, DONOŠENJE I PROVOĐENJE JAVNIH POLITIKA?

JAVNO ZAGOVARANJE – KAKO OSTVARITI UTICAJ NA KREIRANJE, DONOŠENJE I PROVOĐENJE JAVNIH POLITIKA?

Creativo Centar doo Vas poziva na jednodnevni trening „Javno zagovaranje – kako ostvariti uticaj na kreiranje, donošenje i provođenje javnih politika?”, koji će se održati u četvrtak, 22. juna/lipnja 2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu (Ilidža) sa početkom u 10:00 sati (registracija učesnika od 09:30).

 

O TRENINGU

Želite napraviti promjenu u zajednici u kojoj živite? Donosioci odluka nemaju sluha i ne prihvataju Vaše ideje? Da li je moguće učiniti nešto po tom pitanju i uticati kako bi promjene najbolje zaživjele u praksi?

Odgovor na gore navedena pitanja leži upravo u javnom zagovaranju. Ukratko, javno zagovaranje je niz metoda i instrumenata koji se koriste da bi se ostvarila neka promjena ili zaustavio neki nepoženjan ishod.

Ovaj trening će vam pružiti znanja o svrsi javnog zagovaranja, upoznavajući vas sa javnim politikama i strategijama javnog zagovaranja. Na treningu će se diskutovati o problemima, ciljevima koje želimo postići kroz zagovaranje i taktikama koje je najbolje primijeniti u datoj situaciji. Kroz primjere iz prakse i diskusiju, učesnici će mapirati moć na konkretnim slučajevima i definisati mete zagovaranja. Trener će pojasniti različite instrumente javnog zagovaranja kao što su analize, javni događaji, medijska kampanja, pregovaranje i lobiranje, te predstaviti pozitivne primjere zagovaračkih kampanja. Učesnici će tokom treninga dobiti znanja i alate za izradu plana javne kampanje i razumjeti kako je kroz kampanju moguće uticati na javne politike.

 

CILJ TRENINGA

Cilj treninga je da učesnicima pruži znanja i približi procese u oblasti javnog zagovaranja, neophodne za izgradnju sistemskog i profesionalnog pristupa zagovaranju, koji bi trebali dovesti do uspjeha javne kampanje.

Učesnici treninga će biti provedeni kroz definisanje problema i postavljanje ciljeva zagovaračke kampanje, odabir meta i taktika, mapiranje moći, vrste javnog zagovaranja, te izradu plana kampanje i upravljanje kampanjom. Učesnici će raditi na konkretnim primjerima iz prakse i definisati probleme, ciljeve, taktike i mete zagovaranja. Konkretne metode i instrumenti koji se primjenjuju u javnom zagovaranju biće takođe obrađeni na treningu. Nakon treninga, učesnici će biti u stanju da shvate koncept javnog zagovaranja i izrade plan javne kampanje kojom žele napraviti pozitivnu promjenu u društvu.

Trening je namijenjen svima koji trenutno implementiraju zagovaračke projekte i/ili inicijative koji imaju za cilj društvenu promjenu ili uticaj na donosioce odluka – zaposlenicima, menadžerima i osobama za odnose sa jvnošću u nevladinim organizacijama/ udruženjima građana, sindikalnim organizacijama, različitim formalnim ili neformalnim interesnim grupama, međunarodnim organizacijama, zaposlenima u privatnim kompanijama, konsultanstkim agencijama, te pojedincima.

 

O TRENERU/PREDAVAČU

Adis Arapović je politolog, aktivista civilnog društva, analitičar i kritičar javnih politika i politike. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorant je u oblasti teorije političkih stranaka. Autor je dvije knjige, preko 30 objavljenih stručnih i naučnih radova, te istraživanja, analiza i studija.  Radi kao program menadžer u Centrima civilnih inicijativa (CCI), jednoj od najutjecajnijih organizacja civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Posjeduje referentan certifikat Projekt menadžera Evropske organizacije za kvalitet (EOQ), a u proteklih 10 godina uspješno je vodio preko 30 projekata i kampanja javnog zagovaranja u različitim oblastima. Takođe, certificirani je trener i konsultant, a tokom posljednjih godina radeći kao predavač na seminarima, konferencijama i trenzima obučavao je nekoliko hiljada ljudi u oblastima projekt menadžmenta, javnog zagovaranja, strateškog planiranja, analize politika, teorije izbornih sistema, teorije političkih stranaka, itd. Redovni je predavač na političkoj školi Vijeća Evrope, te političkim akademijama međunarodnih organizacija i političkih stranaka.

 

PROCEDURA ZA PRIJAVLJIVANJE

Popunjen prijavni obrazac u prilogu pošaljite na e-mail adresu: treninzi@creativocentar.ba.

Pored ovog obrasca potrebno je dostaviti skenirano Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB). U roku od 24 sata od dostavljanja prijave, dobićete predračun koji trebate uplatiti na račun Creativo Centar doo. Potvrdu o uplati potrebno je poslati mailom na e-mail adresu:treninzi@creativocentar.ba.

Originalni račun ćemo Vam uručiti na treningu.

 ROK ZA PRIJAVE: Prijave na trening i uplate se prihvataju do 20. juna/lipnja 2017.godine (utorak) do 16:00 sati.

 

CIJENA UČEŠĆA

Cijena učešća je 149 KM (bez PDV) po osobi, a za drugu osobu iz iste organizacije cijena 129 KM (bez PDV). U cijenu je uključena kotizacija, seminarski materijali, ručak i kafa/čaj na pauzama.

Radujemo se Vašem dolasku!

Javno zagovaranje - Dnevni red treninga
Title: Javno zagovaranje - Dnevni red treninga (0 click)
Caption:
Filename: javno-zagovaranje-dnevni-red-treninga.pdf
Size: 271 KB
Javno zagovaranje - PRIJAVA ZA TRENING
Title: Javno zagovaranje - PRIJAVA ZA TRENING (0 click)
Caption:
Filename: javno-zagovaranje-prijava-za-trening.docx
Size: 48 KB

“JAVNE NABAVKE PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE – PRAG PROCEDURE”

“JAVNE NABAVKE PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE – PRAG PROCEDURE”

Creativo Centar doo Vas poziva na jednodnevni trening „Javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure” koji će se održati u četvrtak, 20. aprila/travnja 2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu (Ilidža) sa početkom u 10:00 sati (registracija učesnika od 09:30).

 

O TRENINGU

Svaki implementator koji ima potpisan ugovor o donaciji finansiran od strane Evropske unije, prilikom nabavke usluga, robe ili ugovararanja radova iz budžeta projekta mora poštovati principe javne nabavke definisane u tzv. PRAG-u (Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions), odnosno Praktičnom vodiču za procedure ugovaranja finansijske pomoći EU trećim zemljama. PRAG je jedinstveno sredstvo za rad koje objašnjava ugovorne procedure koje važe za sve ugovore spolјne pomoći Evropske unije koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije (Budžet) i Evropskog fonda za razvoj (EDF).

Zvanični statistički podaci na nivou cijele Evropske unije, potvrđeni iskustvima zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, pokazuju da nepoznavanje i nerazumijevanje postupaka javne nabavke, definisanih PRAG-om, predstavljaju jedan od najčešćih i ključnih rizika koje vode neprihvatljivosti troškova projekta, a nerijetko dovode u pitanje i cijeli projekat.

Ovaj trening će vam pružiti znanje o pojmovima, principima i pravilima provođenja postupka javnih nabavki prema pravilima, upoznati sa vrstama ugovora i njihovim specifičnostima, kao i načinom pripreme i objavljivanja tenderske dokumentacije i ocjenjivanja tenderskih ponuda. Na treningu će biti pojašnjeni pojmovi iz ove oblasti, pravila o porijeklu,  vrste nabavki i pragovi za primjenu različiti vrsta ugovaranja, procedure nabavki, elementi tenderske dokumentacije,  način evaluacije pristiglih ponuda, te ostali aspekti procesa ugovaranja prema PRAG-procedurama.

Više o sadržaju treninga možete saznati u dnevnom redu u prilogu.

 

CILJ TRENINGA

Cilj treninga je da učesnicima pruži neophodna znanja i približi procedure nabavki po pravilima Evropske unije.

Učesnici će pored teoretskih znanja, kroz praktične vježbe, te iskustva trenera, naučiti kako da pravilno provedu postupke nabavke prema EU pravilima i na šta da obrate pažnju kako bi  umanjili rizike i izbjegli greške koje potencijalno mogu voditi neprihvatljvosti projektnih troškova.  Nakon treninga, učesnici će biti u stanju da shvate ulogu svih učesnika u procesu javnih nabavki i  svaki pojedinačni korak procesa.

Trening je namijenjen svima koji trenutno implementiraju ili tek žele aplicirati za projekte koji su finansirani iz fondova Evropske unije – zaposlenima u institucijama koje provode programe ili projekte finansirane sredstvima Evropske unije, predstavnicima lokalnih jedinica vlasti,  zaposlenicima I menadžerima nevladinh organizacija / udruženja, razvojnih agencija, konsultanstkih agencija, predstavnicma javnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća koja očekuju  skorašnje pozive za bespovratna sredstva, te pojedincima.

 

O TRENERU/PREDAVAČU

Bojana Slijepčević, rođena u Sarajevu, posjeduje 15 godina iskustva u planiranju, provođenju i kontroli projekata koji koriste sredstva različitih finansijskih instrumenata Evropske Unije kao što su CARDS, PHARE, IPA i ERDF fondovi. Njene specijalnosti su grant sheme, upravljanje projektnim ciklusom i procedure javnih nabavki, kao i priprema projektnih aplikacija, greške i nepravilnosti u projektima i izgradnja kapaciteta u ovim oblastima.

Magistrirala je na vodećem italijanskom univerzitetu „La Sapienza“, u okviru programa „Upravljanje državom i humanitarni poslovi“, a tokom poslovne karijere sarađivala je, između ostalih, sa Ministarstvom spoljnih poslova i evropskih integracija u Crnoj Gori, Direkcijom za Evropske integracije, Ministarstvom finansija i trezora, regionalnim razvojnim agencijama, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, Kancelarijom za evropske integracije, Ministarstvom finansija, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama u Republici Srbiji i nizom inostranih i međunarodnih institucija i organizacija.

Bojana Slijepčević je certificirani trener, specijalizovana za obuke na teme ključnih i neophodnih elemenata finansijskih instrumenata Evropske Unije. Kao predavač, posjeduje sposobnost da sa lakoćom prenese znanje na razumljiv i neposredan način. Posvećenost i stručnost potvrđene su kroz dugi niz uspješnih obuka.

 

PROCEDURA ZA PRIJAVLJIVANJE

Popunjen prijavni obrazac u prilogu pošaljite na e-mail adresu: creativo@creativocentar.ba.

Pored ovog obrasca potrebno je dostaviti skenirano Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB). U roku od 24 sata od dostavljanja prijave, dobićete predračun koji trebate uplatiti na račun Creativo Centar doo. Potvrdu o uplati potrebno je poslati mailom na e-mail adresu:

creativo@creativocentar.ba

Originalni račun ćemo Vam uručiti na treningu.

 

ROK ZA PRIJAVE: Prijave na trening i uplate se prihvataju do 19. aprila/travnja 2017. godine (srijeda) do 12:00 sati.

 

CIJENA UČEŠĆA

Cijena učešća je 149 KM (bez PDV) po osobi, a za drugu osobu iz iste organizacije cijena 129 KM (bez PDV). U cijenu je uključena kotizacija, seminarski materijali, ručak i kafa/čaj na pauzama.

 

Radujemo se Vašem dolasku!

Dnevni red za trening - PRAG
Title: Dnevni red za trening - PRAG (0 click)
Caption:
Filename: dnevni-red-za-trening-prag.pdf
Size: 405 KB
PRIJAVA ZA TRENING
Title: PRIJAVA ZA TRENING (0 click)
Caption:
Filename: prijava-za-trening.docx
Size: 51 KB

JEDNODNEVNI SEMINAR „FINANSIJE, RADNA PRAVA I POREZI ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE“

JEDNODNEVNI SEMINAR „FINANSIJE, RADNA PRAVA I POREZI ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE“

Creativo Centar doo Vas poziva na jednodnevni seminar „Finansije, radna prava i porezi za nevladine organizacije“ koji će se održati u četvrtak, 23. marta/ožujka 2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu (Ilidža) sa početkom u 10:00 sati (registracija učesnika od 09:30).

O seminaru

Ovaj jednodnevni seminar u ukupnom trajanju od 6,5 sati/časova namijenjen je predstavnicima nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Cilj seminara je približiti nekolicinu novih propisa u FBiH, među kojima su Zakon o radu, Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, izmjena Zakona o udruženjima i fondacijama u BiH, Porez na dobit, transferne cijene i novi propisi o porezu na dohodak i doprinosima.

Više o sadržaju seminara možete saznati u dnevnom redu u prilogu.

O predavaču

Fuad Balta je vršio dužnost pomoćnika direktora Porezne uprave FBiH za razne oblasti, sve do odlaska u penziju. U kontinuitetu je bio i „vanjski“ predavač u organizaciji PU FBiH, ali i mnogih drugih institucija i organizacija. Autor je velikog broja stučnih analiza, tekstova, komentara i osvrta na razne porezno-računovodstvene i finansijske teme, a koautor je i knjiga pod nazivom „Primjena Zakona o porezu na dohodak s praktičnim primjerima“ i „Priručnik o platnim transakcijama u BiH“.

Kako se prijaviti?

Popunjen prijavni obrazac u prilogu pošaljite na e-mail adresu: creativo@creativocentar.ba. Pored ovog obrasca potrebno je dostaviti skenirano Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB). U roku od 24 sata od dostavljanja prijave, dobićete predračun koji trebate uplatiti na račun Creativo Centar doo. Potvrdu o uplati potrebno je poslati mailom na e-mail adresu:

creativo@creativocentar.ba

Originalni račun ćemo Vam uručiti na seminaru.

ROK ZA PRIJAVE: Prijave na seminar i uplate se prihvataju do 21. marta/ožujka 2017. godine do 16:00 sati.

Cijena učešća je 139 KM (sa uključenim PDV) po osobi, a za drugu osobu iz iste organizacije cijena 119 KM (sa PDV). U cijenu je uključena kotizacija, seminarski materijali, ručak i kafa/čaj.

Radujemo se Vašem dolasku!

 

 

 

 

Dnevni red za seminar 23.03.2017. (1)
Title: Dnevni red za seminar 23.03.2017. (1) (0 click)
Caption:
Filename: dnevni-red-za-seminar-23-03-2017-1.pdf
Size: 648 KB
PRIJAVA NA SEMINAR
Title: PRIJAVA NA SEMINAR (0 click)
Caption:
Filename: prijava-na-seminar.docx
Size: 47 KB

EMITOVANJE SERIJALA „12 NEOPHODNIH“ NA BHT1

EMITOVANJE SERIJALA „12 NEOPHODNIH“ NA BHT1

Creativo centar kreirao je drugi serijal emisija pod nazivom „12 neophodnih“ koji se bavi ulogom oganizacija civilnog društva i njihovom angazmanu i aktivnostima koje provode u cilju rješavanja problema u sljedećim oblastima:

 • Zapošljavanje i tržište rada
 • Politike ekonomskog razvoja
 • Upravljanje javnim finansijama
 • Obrazovanje
 • Zdravstvo
 • Zaštita okoliša i energetska efikasnost
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Sektor pravosuđa
 • Kultura
 • Ljudska prava – marginalizovane grupe
 • Prava žena
 • Borba protiv korupcije.

Emitovanje serijala, koji se sastoji od 12 emisija počinje u novembru 2016. godine, tačnije od 06. novembra i biće emitovan na BHT1 svake nedelje u terminu od 15,30. Serijal je kreiran u okviru Projekta održivosti civilnog društva (CSSP), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijki je podržan od strane USAID. Projekat CSSP fokusiran je na jačanje uloge civilnog društva u BiH na kreiranje i donošenje javnih politka, nadgledanju njihove primjene, kao i na stvaranje pretpostavki za njegovu dugoročnu održivost.

PROMOTIVNI FILM O USPOSTAVLJANJU CENTRA ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

PROMOTIVNI FILM O USPOSTAVLJANJU CENTRA ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

Creativo producijski tim  kreirao je promotivni film, koji je kroz vrijeme prikazao faze renoviranja stare, napuštene škole i nastanak modernog Centra za ekonomski i ruralni razvoj u selu Krnete, opština Laktaši, koji je nastao sa namjerom da podrži ekonomski razvoj regije kroz pružanje usluga malim i srednjim preduzećima i drugim subjektima u ruralnim sredinama.

Promotivni film prikazan je na svečanom otvaranju  Centra u oktobru 2016. godiine, uz prisustvo viskoh zvanica iz donatorske zajednice, predstavnika lokalanih zajednica i partnerskih organizacija, medija, te drugih gostiju. Centar za ekonomski i ruralni razvoj će pružati usluge za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i poljoprivrednih proizvođača u sve četiri opštine LAG-a: Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši, Srbac i šire.

Ovaj Centar je osnovan sa ciljem osnaživanja ruralne ekonomije, jačanje osnovnih društvenih funkcija i procesa na selu, zaustavljanje intenzivnog iseljavanja stanovništva iz ruralnih sredina kao i zaštite životne sredine i očuvanje prirodnih resursa i bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa ruralnih krajeva. Izgradnja centra finansirana je od strane Evropska unije kroz projekat “Regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj – ReGERD”, koji implementira Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, Banja Luka, uz projektne partnere opštine Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac, Udruženje LAG SAVUS, Lokalna razvojna agencija Kozarska Dubica i Univerzitetski preduzetnički centar Banja Luka.

OBILJEŽAVANJE SEDMICE DISLEKSIJE U BIH

OBILJEŽAVANJE SEDMICE DISLEKSIJE U BIH

Kao društveno odgovorna firma, Creativo centar doo priključio doo se kampanji  pod motom „Disleksija nije bolest, nego različitost“ kojom je prvi put u BiH, od 3. do 9. oktobra , obilježena Međunarodna sedmica podizanja svijesti o disleksiji, u okviru koje i Međunarodni dan disleksije, 6. oktobar.

Kako bi se poslala poruka da je disleksija različitost a ne bolest, tokom sedmice realizirane su brojne aktivnosti kojima se ukazivalo na način prepoznavanja disleksije i na primjenu adekvatnih metoda rada, zahvaljujući kojima disleksična djeca ostvaruju svoj puni potencijal. McCann Sarajevo osmislio je komunikacijsku kampanju u okviru koje su te poruke i plasirane putem brojnih TV gostovanja, radio izvještavnja, novinarskih članaka i intervjua, nerjetko uz “disleksičan naslov ili podnaslov”. PR tim agencije organizirao je i prvu press konferenciju održanu u BiH na temu disleksije kojoj je prisustvovao značajan broj medija, a produkcijski tim Creativo centra bio je uključen  i pružio usluge snimanja konferencije.

Udruženja, kompanije i mediji, koji su se uključili u kampanju podrške i kreiranja drugačije percepcije u javnosti o disleksiji su: Volonterska mreža Mreža mira, Kriterion, GreenPrint, Creativo centar d.o.o., Buybook, Sarajevo Navigator, Giro di Sarajevo, Sparkasse Bank, Eronet, Alkaloid, Opel, Gloria Line, Carlsberg, Violeta, BH Telecom, Raiffeisen BANK, UNIQA, Salveo, Sarantis, Hypo Alpe Adria Bank, Dm, Cm, SCC, M:tel, Komercijalna banka, Oslobođenje, Euroblic, Glas Srpske, Faktor, Dnevni avaz, Gracija, Ljepota i zdavlje, Urban magazin, novinska agencija Fena, N1, TV1, FTV, TVSA, OBN, PINKBH, TV Hayat, Al Jazeera, Radio Federacije, Radio M, depo.ba, bljesak.info, radiosarajevo.ba, klix.ba, sportsport.ba, mi2.ba, muskiportal.com, oslobodjenje.ba, startbih.info, te mnogobrojni ostali bh. portali.