“JAVNE NABAVKE PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE – PRAG PROCEDURE”

“JAVNE NABAVKE PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE – PRAG PROCEDURE”

Creativo Centar doo Vas poziva na jednodnevni trening „Javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure” koji će se održati u četvrtak, 20. aprila/travnja 2017. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu (Ilidža) sa početkom u 10:00 sati (registracija učesnika od 09:30).

 

O TRENINGU

Svaki implementator koji ima potpisan ugovor o donaciji finansiran od strane Evropske unije, prilikom nabavke usluga, robe ili ugovararanja radova iz budžeta projekta mora poštovati principe javne nabavke definisane u tzv. PRAG-u (Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions), odnosno Praktičnom vodiču za procedure ugovaranja finansijske pomoći EU trećim zemljama. PRAG je jedinstveno sredstvo za rad koje objašnjava ugovorne procedure koje važe za sve ugovore spolјne pomoći Evropske unije koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije (Budžet) i Evropskog fonda za razvoj (EDF).

Zvanični statistički podaci na nivou cijele Evropske unije, potvrđeni iskustvima zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, pokazuju da nepoznavanje i nerazumijevanje postupaka javne nabavke, definisanih PRAG-om, predstavljaju jedan od najčešćih i ključnih rizika koje vode neprihvatljivosti troškova projekta, a nerijetko dovode u pitanje i cijeli projekat.

Ovaj trening će vam pružiti znanje o pojmovima, principima i pravilima provođenja postupka javnih nabavki prema pravilima, upoznati sa vrstama ugovora i njihovim specifičnostima, kao i načinom pripreme i objavljivanja tenderske dokumentacije i ocjenjivanja tenderskih ponuda. Na treningu će biti pojašnjeni pojmovi iz ove oblasti, pravila o porijeklu,  vrste nabavki i pragovi za primjenu različiti vrsta ugovaranja, procedure nabavki, elementi tenderske dokumentacije,  način evaluacije pristiglih ponuda, te ostali aspekti procesa ugovaranja prema PRAG-procedurama.

Više o sadržaju treninga možete saznati u dnevnom redu u prilogu.

 

CILJ TRENINGA

Cilj treninga je da učesnicima pruži neophodna znanja i približi procedure nabavki po pravilima Evropske unije.

Učesnici će pored teoretskih znanja, kroz praktične vježbe, te iskustva trenera, naučiti kako da pravilno provedu postupke nabavke prema EU pravilima i na šta da obrate pažnju kako bi  umanjili rizike i izbjegli greške koje potencijalno mogu voditi neprihvatljvosti projektnih troškova.  Nakon treninga, učesnici će biti u stanju da shvate ulogu svih učesnika u procesu javnih nabavki i  svaki pojedinačni korak procesa.

Trening je namijenjen svima koji trenutno implementiraju ili tek žele aplicirati za projekte koji su finansirani iz fondova Evropske unije – zaposlenima u institucijama koje provode programe ili projekte finansirane sredstvima Evropske unije, predstavnicima lokalnih jedinica vlasti,  zaposlenicima I menadžerima nevladinh organizacija / udruženja, razvojnih agencija, konsultanstkih agencija, predstavnicma javnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća koja očekuju  skorašnje pozive za bespovratna sredstva, te pojedincima.

 

O TRENERU/PREDAVAČU

Bojana Slijepčević, rođena u Sarajevu, posjeduje 15 godina iskustva u planiranju, provođenju i kontroli projekata koji koriste sredstva različitih finansijskih instrumenata Evropske Unije kao što su CARDS, PHARE, IPA i ERDF fondovi. Njene specijalnosti su grant sheme, upravljanje projektnim ciklusom i procedure javnih nabavki, kao i priprema projektnih aplikacija, greške i nepravilnosti u projektima i izgradnja kapaciteta u ovim oblastima.

Magistrirala je na vodećem italijanskom univerzitetu „La Sapienza“, u okviru programa „Upravljanje državom i humanitarni poslovi“, a tokom poslovne karijere sarađivala je, između ostalih, sa Ministarstvom spoljnih poslova i evropskih integracija u Crnoj Gori, Direkcijom za Evropske integracije, Ministarstvom finansija i trezora, regionalnim razvojnim agencijama, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, Kancelarijom za evropske integracije, Ministarstvom finansija, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim organizacijama u Republici Srbiji i nizom inostranih i međunarodnih institucija i organizacija.

Bojana Slijepčević je certificirani trener, specijalizovana za obuke na teme ključnih i neophodnih elemenata finansijskih instrumenata Evropske Unije. Kao predavač, posjeduje sposobnost da sa lakoćom prenese znanje na razumljiv i neposredan način. Posvećenost i stručnost potvrđene su kroz dugi niz uspješnih obuka.

 

PROCEDURA ZA PRIJAVLJIVANJE

Popunjen prijavni obrazac u prilogu pošaljite na e-mail adresu: creativo@creativocentar.ba.

Pored ovog obrasca potrebno je dostaviti skenirano Uvjerenje o poreznoj registraciji (JIB). U roku od 24 sata od dostavljanja prijave, dobićete predračun koji trebate uplatiti na račun Creativo Centar doo. Potvrdu o uplati potrebno je poslati mailom na e-mail adresu:

creativo@creativocentar.ba

Originalni račun ćemo Vam uručiti na treningu.

 

ROK ZA PRIJAVE: Prijave na trening i uplate se prihvataju do 19. aprila/travnja 2017. godine (srijeda) do 12:00 sati.

 

CIJENA UČEŠĆA

Cijena učešća je 149 KM (bez PDV) po osobi, a za drugu osobu iz iste organizacije cijena 129 KM (bez PDV). U cijenu je uključena kotizacija, seminarski materijali, ručak i kafa/čaj na pauzama.

 

Radujemo se Vašem dolasku!

Dnevni red za trening - PRAG
Title: Dnevni red za trening - PRAG (0 click)
Caption:
Filename: dnevni-red-za-trening-prag.pdf
Size: 405 KB
PRIJAVA ZA TRENING
Title: PRIJAVA ZA TRENING (0 click)
Caption:
Filename: prijava-za-trening.docx
Size: 51 KB