CREATIVO MARKETING I EVENT

CREATIVO MARKETING I EVENT

 

Svojim klijentima pružamo usluge osmišljavanja i realizacije reklamnih i promotivnih kampanja, dizajniranje vizuelnog identiteta, predlažemo kreativne načine prezentacije proizvoda ili usluga na tržištu, kroz tradicionalne ili internet kanale komuniciranja. Zajedno sa drugim odjelima naše firme, u mogućnosti smo isporučiti sveobuhvatne kampanje uključujući kreiranje gotovih proizvoda poput spotova, web stranica, grafičkih rješenja, organizovanja različitih promotivnih i poslovnih događaja, te usluge PR.

Takođe, pružamo usluge planiranja i realizacije različitih promotivnih i poslovnih događaja (sajmova, konferencija, pres konferencija, seminara i sl.), počevši od faze izrade detaljnog plana i budžeta događaja, plana promocije, odabira lokacije, brendiranja i moderiranja događaja, pružanja tehničke podrške, pripreme promo materijala, pa do medijske promocije i produkcije video materijala, u dogovoru sa potrebama klijenta.